Prezes Zakładów Mięsnych Henryk Kania został zatrzymany przez CBŚP

9 września 2019

Zakłady Mięsne Henryk Kania stoją nad skrajem przepaści finansowej. Firma ma łącznie ponad 800 mln złotych długu – 636,6 mln złotych winnych bankom oraz 164,5 mln złotych zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji.

No Comments

Comments are closed.