Otwarcie własnej działalność…

9 listopada 2019

Otwarcie własnej działalność gospodarczej, budżet 100 tys. złotych, jakieś propozycje? Miasto ok. 60 tys. mieszkańców.
#biznes #dzialalnoscgospodarcza #inwestycje #inwestowanie

No Comments

Comments are closed.