Na Warszawę padł blady strach: Czy Sabri B. przez lata ‚dokumentował’…

8 listopada 2019

wręczane urzędnikom łapówki?
Materiały odkryte przez śledczych są podobno na tyle obszerne, że ich analiza zajmie organom ścigania wiele tygodni i może stać się podstawą do dalszych zatrzymań.

No Comments

Comments are closed.